– Gjennom fusjonen vil vi trygge dagens arbeidsplasser og utvikle nye, og skape verdier i begge regionene, sier styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi i en pressemelding.

Styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi sier at selskapet blir godt posisjonert for å lykkes i et energimarked i stor endring.

– Her vil et solid kommunalt aksjonærfellesskap være avgjørende og vi vil sikre en god eierdialog fra start, sier hun.

Sammen blir de to selskapene landets største kraftselskap, skriver de i en felles pressemelding. Vannkraft blir grunnfjellet i virksomheten og vil omfatte en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk.

Fusjonen skaper Norges nest største nettselskap med et over 30.000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til rundt 310.000 nettkunder i Buskerud og Agder.

Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200.000 strømkunder i privatmarkedet.

Fusjonen må godkjennes av Konkurransetilsynet og energimyndighetene. Godkjennes den, forventes sammenslåingen å bli gjennomført i 4. kvartal i år.