NHO Logistikk og Transport mener modulvogntog er både trygt og effektivt i trafikken. De fikk grønt lys for norske veier i 2014. Siden har veinettet de får kjøre på stadig utvidet. NHO Logistikk og Transport mener modulvogntog er både trygt og effektivt i trafikken. De fikk grønt lys for norske veier i 2014. Siden har veinettet de får kjøre på stadig utvidet. Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

Nå skal gigantene slippe til på mange flere norske veier