• Vegdirektoratet har fått krav fra Vegtilsynet om retting og dokumentasjon av autovern i hele landet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Autovern er fremdeles for dårlig sikret flere steder i landet

Vegdirektoratet har ikke klart å imøtekomme Vegtilsynets krav om retting av autovern langs hele riksveinettet innen fristen.