30–40 nyfødte tas fra foreldre hvert år. Svært få når frem med å klage på akuttplasseringene.