Moren Vibeke Morrissey og faren Ken Olsen, som tok dette bildet, visste ikke at barnevern og politi skulle hente mor og barn to dager senere. Etterpå ble datteren akuttplassert på sperret adresse. Moren Vibeke Morrissey og faren Ken Olsen, som tok dette bildet, visste ikke at barnevern og politi skulle hente mor og barn to dager senere. Etterpå ble datteren akuttplassert på sperret adresse. Foto: Ken Olsen

30–40 nyfødte tas fra foreldre hvert år. Svært få når frem med å klage på akuttplasseringene.