Regjeringen foreslår grønn omstillings­pakke på 3,6 milliarder i kjølvannet av korona­pandemien