– Det er først nå kvinnen har forstått omfanget av de psykiske senskadene, sier advokat Jannicke Keller-Fløystad på spørsmål om hvorfor den nå 34 år gamle kvinnen søker voldsoffererstatning 18 år etter hendelsen.   – Det er først nå kvinnen har forstått omfanget av de psykiske senskadene, sier advokat Jannicke Keller-Fløystad på spørsmål om hvorfor den nå 34 år gamle kvinnen søker voldsoffererstatning 18 år etter hendelsen. Foto: Paul S. Amundsen / Paul S. Amundsen/Frilans

18 år etter FpUs landsmøte: Søker om erstatning basert på voldtekt