Tallene bygger på meldinger om henrettelser i lokale kinesiske medier. Amnesty holder løpende oppsikt med slike meldinger, og har oppdatert sin henrettelsesstatistikk fram til den kinesiske nyttårsfeiringen som ble innledet onsdag.— Både desember 2004 og januar 2005 betraktes som «normale» måneder. Det er ikke snakk om henrettelsesbølger som «topper seg» i forbindelse med ferier eller høytider, heter det i en kunngjøring fra Amnestys nestleder for Asia-spørsmål Catherine Baber.

— Den kinesiske regjeringen hevder at den bruker dødsstraffen så skånsomt som mulig, men den rituelle økningen i antall henrettelser rundt høytidene beviser det motsatte. Desto verre er det at mange av de henrettede kan ha vært uskyldige, framholdt Baber.

Mange av de 200 som sist ble henrettet, var dømt for ikkevoldelige forbrytelser som hærverk eller økonomiske lovbrudd. EU-landene bør merke seg den uhemmede bruken av dødsstraff, når de vurderer å oppheve forbudet mot våpensalg til Kina, mener Amnesty. (©NTB)