Det vedtok børsstyret onsdag ettermiddag. Det var 8. januar i år at den amerikanske datagiganten Microsoft kunngjorde at selskapet ønsket å legge inn bud på Fast. Da hadde aksjen vært suspendert siden morgenen før, da Fast informerte børsen om den pågående prosessen med Microsoft.

Børsens undersøkelser har imidlertid avdekket at den første kontakten om et samarbeid mellom Fast og Microsoft fant sted tidlig i 2007. I september ble det innledet ytterligere samtaler om samarbeid eller oppkjøp, og i november ble det inngått en såkalt Non-Disclosure Agreement, som formaliserte oppkjøpssamtalene.

«Oslo Børs mener at opplysninger om et mulig oppkjøp av Fast fra Microsoft åpenbart ville hatt et klart kurspåvirkningspotensial. På denne bakgrunn mener børsen at opplysninger om oppkjøpsforhandlingene mellom Fast og Microsoft var å anse som informasjonspliktig innsideinformasjon senest da selskapene inngikk tillegget til NDA, det vil si senest 7. november 2007», skriver børsen i en pressemelding.

Gebyret på 1.110.220 kroner tilsvarer fire ganger årlig kursnoteringsavgift. Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden innen to uker. (©NTB)