— En eventuell offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting reiser flere kompliserte spørsmål av juridisk, økonomisk og praktisk karakter, sier Helleland i et pressemelding etter at partiene på Stortinget, med unntak av Frp, torsdag la fram en avtale om allmennkringkasting.

Samtidig er regjeringen glad for å kunne gjøre en grundig utredning og vurdering av disse spørsmålene, skriver hun.

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg for fremtidig finansiering av NRK. Kulturdepartementet vil vurdere utvalgets innstilling og fremme en anbefaling til Stortinget innen utgangen av 2016, lover Helleland.

— At det er bred enighet om allmennkringkastingspolitikken er avgjørende for at NRK skal kunne utøve sin rolle som allmennkringkaster på en god måte også i fremtiden, framholder hun. (©NTB)