En rekke advarsler og ubesvarte spørsmål ligger begravd i rapportene som forrige måned ble tatt til inntekt for flytting av vikingskipene, skriver Aftenposten.Ord som «høy risiko for skade», «deler av samlingen kan ødelegges» og «vil sannsynligheten for brudd i et eller flere bord likevel kunne bli stor», står å lese svart på hvitt flere steder i rapporten fra Det Norske Veritas, som museumsledelsen i nærmere trekvart år har holdt unntatt fra offentlighet.

Veritas-rapporten konkluderer med at risikoen med en flytting er «akseptabel», men unnlater å peke på grensene for hva som er akseptabelt.

Veritas har tatt mange forbehold i sin rapport, forbehold som ikke synes å være tatt med i vedtaket til styret i Kulturhistorisk Museum eller Vikingskipsmuseets endelige vurdering om flytting av skipene. (©NTB)