Ingse Merete Rønnestad (36) ble skutt og drept i et parkeringshus i Bergen da hun var på vei til et rettsmøte om barnefordeling i mars i fjor. De to hadde to barn sammen. Den 40 år gamle eksmannen ble i desember dømt til 21 års fengsel i Bergen tingrett, og drapet ble i dommen beskrevet som en ren henrettelse.

Tingretten fradømte 40-åringen hans stilling som kapteinløytnant i Sjøforsvaret. I tillegg ble han dømt til å betale drøyt 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning til parets to sønner og til Rønnestads foreldre. Han anket dommen til lagmannsretten.

Blant de sterkeste bevisene i saken var en parkeringsbillett som ble funnet i lommen til den tiltalte og blod fra den drepte kvinnen på bilen hans. (©NTB)