Men i begge land ligger konsumet nå vesentlig høyere enn ved unionsoppløsningen, viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning.Svenskene drikker nå i overkant av 10 liter ren alkohol per innbygger per år, mens konsumet hos oss er omtrent 8 liter.

For 100 år siden drakk svenskene dobbelt så mye som nordmenn. Det vil si at svenskene drakk 4,9 liter, mens nordmenn nøyde seg med 2,4 liter ren alkohol.

Økningen i alkoholkonsumet i løpet av denne tiden har sammenheng med kjøpekraft, pris, tilgjengelighet og drikkekultur.

Samtidig drikker svenskene stadig mer alkohol som følge av at landet gjennom EU-medlemskapet har måttet avvikle kvotene for turistimport av alkohol fra andre EU-land. Videre viser statistikken at de sørvestre delene av Sverige, som ligger nærmest kontinentet, har opplevd størst økning i alkoholforbruket. (©NTB)