Finansdepartementet ønsker å endre investeringsstrategien på tre punkter for Pensjonsfondet, også kjent som oljefondet. *Det åpnes for å investere inntil 5 prosent av kapitalen i fast eiendom.

*Flere framvoksende aksjemarkeder skal med i referanseporteføljen.

*Eierandelsgrensen for investeringer i børsnoterte selskaper heves fra 5 til 10 prosent.

Eiendomsmarkedet vil bli et viktig investeringsområde for Pensjonsfondet. Opptil 5 prosent av investeringene tilsvarer om lag 100 milliarder kroner. (©NTB)