Helsetoppene Camilla Stoltenberg (FHI) og Espen Nakstad (Helsedirektoratet) svarer torsdag ordførere som raser mot skjevfordeling.

En rekke ordførere har reagert på at 24 kommuner i Oslo og Viken med høyt smittetrykk over tid vil få 60 prosent flere doser enn ellers ifølge regjeringens nye vaksinestrategi.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier i en kommentar til NTB at det er det lokale smittetrykket over tid, og ikke kortvarige enkeltutbrudd, som avgjør hvem som skal få ekstra vaksiner.

– Kan føles urettferdig

– Hensikten med fordelingen er å få ned smittepresset i hele landet slik at det blir færre utbrudd alle steder, og raskere gjenåpning i hele Norge, sier Nakstad.

– Det kan føles urettferdig noen steder, særlig der man står midt i utbruddssituasjoner, men faktum er at alle kommuner vil få flere vaksinedoser de neste ukene selv om et tjuetalls kommuner med vedvarende høyt smittepress trolig får en del mer, sier Nakstad.

Listen er ikke klar

Direktør Camilla Stoltenberg i FHI sier det ikke er sikkert at det er de 24 kommunene i Oslo og Viken som vil motta ekstra koronavaksinedoser.

– Listene over kommunene det kan være snakk om å gi tidligere doser til, er ikke endelig fastsatt. Listen er basert på en gjennomgang av hvordan smittetrykket og innleggelser har fordelt seg over tid. Den er laget for noen uker siden. Så har vi tatt hensyn til tiltakstrykket i de ulike kommunene, sier Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg sier også at dette ikke forandrer på planen om at alle ned til 18 år vil ha fått første dose i slutten av juli.

Også regjeringen har svart på kritikken torsdag. Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Dagbladet at de har stor forståelse for at omfordeling av vaksiner vekker reaksjoner.

– Regjeringen ser både fordeler og ulemper ved dette, men vi tror en sterkere omfordeling kan bidra til at hele Norge kan åpne opp raskere, sier han.