OSLO: Prislappen på et kollektivtilbud som skal utkonkurrere bilen og som vil gi hurtigere tog og hyppigere avganger er imidlertid beregnet til 110 milliarder kroner. Hvordan NSB skal få råd til å gjennomføre den ambisiøse planen er det store spørsmålet.

NSB-sjef Einar Enger vil ha jernbanen ut av statsbudsjettet og sier til Aftenposten at finansieringen av jernbaneutbyggingen må budsjetteres for flere år enn hva som er tilfelle nå. I Nasjonal transportplan legges det opp til 33 milliarder kroner over 20 år.

– Et alternativ er å gjøre om Jernbaneverket til et foretak, slik som helseforetakene. Det kan være statlig, men organiseres som et foretak som kan ta opp lån, sier jernbanedirektør Steinar Killi.

Frps Per Sandberg, som er leder i Transport— og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, foreslår å opprette et infrastrukturfond på 300 milliarder kroner, hvor avkastningen på 10-15 milliarder kroner i året skal øremerkes til utbygging av infrastruktur. Fondet skal tas fra overskuddet på statsbudsjettet eller fra oljefondet.