Ifølge varselet har Konkurransetilsynets etterforskning avdekket forhold knyttet til to enkeltpersoners handlinger, skriver Veidekke i en pressemelding. Tilsynets varsel gjelder brudd på konkurranseloven i forbindelse med Kolo Veidekkes virksomhet i Midt-Norge i perioden 2005– 2008 og en enkeltstående overtredelse i Møre og Romsdal i 2006. Veidekke varslet selv Konkurransetilsynet om saken i januar 2010 etter å ha blitt gjort kjent med påstander om ulovlig samarbeid.

Veidekke ser svært alvorlig på saken, ifølge konsernsjef Terje R. Venold.

– Vi er skuffet over at dette kunne skje til tross for at vi gjennom flere år har satset betydelige ressurser på omfattende opplæring innenfor etikk og korrekt forretningsframferd, sier Venold.

Ifølge Veidekke skriver Konkurransetilsynet i sitt varsel at lovens vilkår for lemping er oppfylt, slik at Veidekke kan slippe sanksjoner i saken.

Veidekke forsikrer om at selskapet fortsatt vil samarbeide fullt ut med Konkurransetilsynet fram til tilsynet har avsluttet saksbehandlingen.

Konkurransetilsynet bekrefter mandag at et varsel er klart i den såkalte asfaltsaken. (©NTB)