I første kvartal i år var det totale sykefraværet på 7,3 prosent, viser tall fra Nav. I samme kvartal for ett år siden var sykefraværet på 7,0 prosent. Det er legemeldte sykefravær som bidrar til økningen, mens det egenmeldte sykefraværet holder seg stabilt. Aller størst vekst i det legemeldte sykefraværet er i offentlig administrasjon, men en økning på 11,5 prosent på ett år. Ansatte i helse— og sosiale tjenester hadde en økning på sykefraværet på 9,3 prosent, og er den bransjen med det høyeste sykefraværet (8,6 prosent).

Sykefraværet har økt mest for kvinner, med 7,9 prosent. Det er i aldersgruppen 40–59 år økningen har vært aller størst. Sykefraværet blant menn økte med 2,6 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

– Svineinfluensaen rammet oss før jul 2009, slik at influensaepidemien var unnagjort før vinteren 2010. I år har vi derimot hatt en vanlig influensavinter, forklarer Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, og forteller at omkring 30 prosent av økningen skyldes luftveissykdommer. (©NTB)