Europaparlamentet ber EU-formannskapet om å støtte et forslag om at USA omgående opplyser om situasjon for fangene på Guantànamo, inkludert dem som senere er blitt flyttet til andre steder i USA, heter det i en uttalelse.Parlamentet oppfordret også amerikanske myndighetene om å "løslate fanger som det ikke finnes holdbare beviser mot."

Over 600 personer fra 40 land er brakt til Guantánamobasen på Cuba etter at den amerikanskledede krigen mot terrorister i Afghanistan startet.

Menneskerettighetsorganisasjoner har også bedt USA om å løse de uklarhetene om de juridiske rettighetene til fangene, og beskylder Washington for å bryte internasjonal lov.