I januar skrev NTB at helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) ønsket å utrede bevilgningsordning for salg av tobakk, og Høybråten sier nå at han er fornøyd med anbefalingen fra Sosial— og helsedirektoratet.Jeg vil ha slutt på at ungdom under 18 år får kjøpe tobakksvarer. Bransjen har fått sjanse på sjanse til å håndheve dagens regelverk. En bevilgningsordning vil gi muligheter for en helt annen kontroll og oppfølging av aldersbestemmelsen enn vi har i dag, sier Høybråten til Aftenposten.

Med Sosial- og helsedirektoratets anbefaling kan nytt regelverk tre i kraft allerede om ett år.