Det opplyser seniorrådgiver i Barne— og familiedepartementet, Sissel Ytterborg, til Nordlys.Fylkesnemndene for barnevernssaker kan bare bruke sakkyndige som er godkjent av oss. Lagmannsretten og tingretten kan derimot oppnevne enhver som de finner kvalifisert til oppgaven, sier Ytterborg.

Ankesaken til Svanhild Jensen kommer opp i Hålogaland lagmannsrett 8. september. Lagmannsretten har sammen med Nord-Troms tingrett en egen liste med sakkyndige som kan oppnevnes i barnevernssaker. Tranøys skal ifølge Nordlys ikke stå på deres liste.

Rapporten til Tranøy er et partsinnlegg for Svanhild Jensen, sier psykolog Elisabeth Backe-Hansen til Nordlys. Hun er leder for Forum for sakkyndige psykologer.

I vår mistet Svanhild Jensen retten til å ha den daglige omsorgen for barna sine både i fylkesnemnda og seinere i tingretten. En IQ-test utført av Joar Tranøy, Jensens egen oppnevnte sakkyndige, viser at hun likevel har høy nok intelligens til å kunne ta vare på de to barna sine.