– Ja, jeg har fått et varsel, sier Bru til rikskringkasteren.

Varselet kommer etter at Skatteetaten har kontrollert tildelingen av stortingspolitikernes pendlerboliger i perioden 2017–2020. Det resulterte i 45 varsler om skattesmell, sendt til stortingsrepresentanter og regjeringspolitikere. Nøyaktig hvem som har mottatt varsel, er ikke offentlig kjent.

På spørsmål om hvorfor Bru ikke selv har valgt å stå fram med saken tidligere, svarer hun at det i første omgang kun dreier seg om et varsel.

– Fordi det er et varsel, og jeg har tro på at jeg skal klare å oppklare saken med Skatteetaten. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg skal fortelle åpent hvis det kom et vedtak, men det foreligger jo ikke ennå.

Ba om personlig veiledning

Bru har hatt pendlerleilighet siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. I 2018 kjøpte hun og ektemannen en tomt i Stavanger for å bygge hus. Tomannsboligen i Sandnes ble solgt.

Brus foreldre kjøpte leilighet samtidig. Bru leide denne leiligheten av foreldrene, og hun oppga den som sitt hjemsted fram til det nye huset ble klart sommeren 2021.

Skatteetaten mener Høyre-nestlederen ikke har betalt nok i leie til foreldrene mens hun bodde der, og dermed ikke oppfylt det såkalte merkostnadsvilkåret. Bru mener selv hun oppfyller dette, og poengterer også at hun ba om personlig veiledning fra Skatteetaten i 2020 i et forsøk på å passe på at ting var rett.

– Det er faglig uenighet rundt det merkostnadsvilkåret og hvordan det skal tolkes. Og den tolkningen som Skatteetaten har, den har aldri slått meg, sier Bru.

Kritiserer NRK

Til VG sier Bru at hennes sak kun handler om nivået på merkostnadene, altså om husleien har vært høy nok.

– Både Skatteetaten og jeg er enige om at jeg har betalt, at jeg har bodd der og at jeg har vært reell pendler. Det er kun uenighet om hvorvidt husleien har vært høy nok, sier Bru til avisen.

Høyre-nestlederen kritiserer NRK, som først skrev om saken, og mener NRK i sin sak trekker i tvil om hun oppfyller pendlervilkåret, og dermed har krav på skattefri pendlerbolig i Oslo.

– I varselet jeg har mottatt fra Skatteetaten konkluderer de med at jeg oppfyller pendlervilkåret, sier Bru.

Solberg informert

Høyre-leder Erna Solberg sier til NTB at Bru informerte henne i vår om at hun er en av politikerne som har fått varsel fra Skatteetaten.

– Det finnes kun et uenighetspunkt. Den handler om Skatteetatens definisjon av merkostnader, og dermed om hun har betalt for lite i husleie. Saken er ikke konkludert ennå, sier Solberg.

Solberg sier man må ha ordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv med det å være politiker.

– Man skal ikke tape penger på å pendle, og det må være slik at hvis du er innvalgt fra andre deler av landet, kan du ha med deg små barn til Oslo og ha de i barnehage der. Alternativet er at Stortinget kun blir bestående av eldre menn og kvinner som bor fast i Oslo-området, sier Solberg som forteller at hun ikke betviler Tina Brus status som pendler.

Flere i samme situasjon

Skatteadvokat Torbjørn Stokke representerer Bru og flere andre politikere som har fått skattesmell etter pendlerbolig-avsløringene, skriver VG. Han sier at flere andre politikere er i samme situasjon som Høyre-nestlederen.

– De opplever at de har fulgt retningslinjene som er gitt, og at ingen noen gang har gitt uttrykk for hvor store kostnadene på hjemstedet skal være. Det er en smell for mange av dem at dette ikke oppleves å være tilstrekkelig, sier han til avisen.

Stokke sier at flere av politikerne kan dokumentere utgifter på hjemstedet, både i form av løpende utgifter og engangssummer til leie av bolig som normalt er blitt leid ut.

Han hevder at Skatteetatens eget regelverk legger til rette for løsningen politikerne har valgt. I regelverket står det at dersom du får disponere bolig til nærstående og dekker alle løpende kostnader, skal det være tilstrekkelig for å få skattefri pendlerbolig, ifølge Stokke.