Til utlandet for å fikse tennene? Da bør du lese dette først.