Hele besetningen på 7.500 fugler ble torsdag avlivet etter at det dagen før ble oppdaget smittsom fugleinfluensa i besetningen. Fredag fulgte Mattilsynet opp med å innføre portforbud for alle fugler og fjærfe i 15 kommuner i området.

Portforbudet innebærer at alle fjærfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt under tett tak.

Dette gjelder kommunene Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

Inngripende tiltak

Fredag ble det også opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjærfe og andre fugler i fangenskap.

– Dette er inngripende tiltak, men de er helt avgjørende for å hindre videre smitte, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Veterinærinstituttet har stadfestet at fugleinfluensaviruset er av undertypen H5N1. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Svært smittsom

Mattilsynet har satt stab og vurderer situasjonen fortløpende. Det er ikke kjent hvordan smitten kom inn i besetningen, som var innendørs. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i kommersielt fjærfehold i Norge.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

Også stokkand smittet

Fredag kveld opplyser Mattilsynet at det er bekreftet påvisning av fugleinfluensa på en stokkand felt ved jakt ved Friestad, på Klepp i Rogaland.

Prøven ble tatt 31. oktober som ledd i den aktive overvåkingen av fugleinfluensa hos villfugl.

Mattilsynet opplyser at de jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig.

– Ytterligere tiltak vil komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, skriver tilsynet fredag.