– Pasientene ble fløyet til blant annet Værnes og Oslo, hvor norske ambulanser sto klar til å transportere videre til forskjellige sykehus, skriver avdelingsdirektør Steinar Olsen for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet til Adresseavisen.

Det er i denne omgangen snakk om tre soldater. Norge er et av åtte land som evakuerer sårede ukrainske soldater gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Norske myndigheter anser bidrag gjennom denne ordningen som en viktig måte å avhjelpe situasjonen i Ukraina. Det vil også være er tydelig signal om at Norge fortsetter å ta ansvar i den internasjonale byrdefordelingen, sier hun.

Norsk spesialkompetanse

Norge har vedtatt å ta imot opptil 550 personer til medisinsk evakuering. Soldatene vil inngå i dette antallet.

Helse Bergen, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus har særskilt kompetanse på behandling av brannskader, traumer og rehabilitering.

Soldatene kommer også til å få tilbud om innkvartering i mottak og bosetting i en kommune, i likhet med andre ukrainere.

– Det norske bidraget til medisinsk evakuering og behandling av sårede soldater vil bidra til å avlaste det ukrainske helsevesenet som er under stort press på grunn av krigen, og vil være i tråd med norsk støtte så langt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kritikk for somling

Både Høyre og Venstre har rettet skarpt kritikk mot regjeringen for å somle i arbeidet med å hjelpe Ukraina ved å ta imot sårede soldater som trenger sykehusbehandling.

Allerede 23. april ble Norge først bedt om å yte bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Deretter kom det tre nye forespørsler i mai.

Kontrollkomiteen på Stortinget har nå bedt regjeringen gjøre rede for den sivile bistanden Norge har gitt Ukraina. Inntrykket hittil er lite tillitvekkende, mener Høyre.

Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt og SV stiller seg bak brevet partiet har sendt regjeringen med krav om svar.