De såkalte kjernejournalene opprettes automatisk og gjør at helsepersonell raskere kan finne viktige pasientopplysninger hvis man får behov for akutt hjelp.

— I dag er det mange som tror at helsepersonell kan se opplysninger på tvers av behandlingssteder, men det kan de ikke. Faller du om på gaten og blir kjørt på legevakten, så har de ikke automatisk tilgang til opplysninger om deg, men må finne dette manuelt. Det kan ta tid. Her vil kjernejournal kunne være til stor hjelp, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Tjenesten innføres nå i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og i kommuner og bydeler rundt Ahus. Alle som har folkeregistrert adresse i de aktuelle kommunene/bydelene, vil få en kjernejournal, hvis de ikke allerede har reservert seg. Dermed har 2,3 millioner innbyggere i Norge fått sin egen kjernejournal.

Du kan logge deg inn med elektronisk ID og se din kjernejournal på internett. Det er bare autorisert helsepersonell som får slå opp i kjernejournalene, og kun når de gir deg helsehjelp.

Brukere som ikke vil ha en slik journal, kan reservere seg ved å logge seg inn på nettsiden og gå til innstillingene for kjernejournalen sin. (©NTB)