— Jeg synes regjeringen har behandlet dette på en meget god måte, sier hun til NRK.

Schou peker på at regjeringen har fått et oppdrag fra Stortinget.

— Dette kalles faktisk demokrati. Regjeringen har fått et oppdrag fra Stortinget etter et forlik om innstramming av asylpolitikken. Det er regjeringens oppgave nå å håndtere dette på en slik måte at man har sendt dette på høring, sier Schou.

Hun understreker at det er en bred enighet i Stortinget om en innstramming, og avviser at det er aktuelt å gå tilbake til start nå.

— Stortinget har ingen sak nå. Det er først når regjeringen kommer tilbake til Stortinget etter høringen at Stortinget får en sak å behandle. Ikke alle de 40 punktene skal tilbake, kun de med lovmessige konsekvenser, sier hun. (©NTB)