I 2017 vedtok partiet på landsmøtet at de vil «starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode», men en endelig dato er ikke satt. Flere Arbeiderparti-topper har satt døra på gløtt for MDG i 2021-valget, men Fellesforbundet mener at da må MDG fire på kravet om en sluttdato.

Fylkesleder Øyvind Festø i Møre og Romsdal MDG sier til Klassekampen at de har ingen planer om å moderere seg i forhandlinger. Han, og flere andre fylkestopper, sier til avisen at 15-årsperioden startet da MDG vedtok formuleringen for to år siden. De fleste påpeker også at prosessen med å formulere partiprogrammet for 2021 ikke er startet.

– Skal vi endre på sluttdatoen, trengs det et nytt landsmøtevedtak. Men jeg kan ikke si at jeg er åpen for å endre den, sier Festø.

Fylkesleder i Rogaland, Rita Kristin Veland, sier de vil skrote hele sluttdato-konseptet. I stedet vil fylkeslaget si nei til åpning av nye felt og starte en utfasing over 15 år.

– Vi tenker at i kampen mot klimakrisen er det helt nødvendig å slutte å investere i enda flere nye felt. Altså: 15 års plan, men ingen sluttdato, sier Veland.