Se ødeleggelsene i Sogn og Fjordane fra luften

foto