KRISTIANSAND: Tirsdag ble det klart den greske rederen George Economou vil by på hele Ocean Rig med et bud på på 45 kroner aksjen. Det priser Ocean Rig til 7,7 milliarder.

Riggselskapet ble startet av Bjarne Skeie i 1996, og aksjen ble nærmest en folkeaksje da selskapet ble børsnotert året etter.

Siden har verdien av selskapet svingt voldsomt, men for de opprinnelige aksjonærene har investeringen vært et skikkelig tapssluk.

– Aksjen stod i mai 2003 i fire kroner i forhold til dagens kurs, når alle aksjesplittene tas hensyn til. Hvis nå selskapet selges for 45 kroner aksjen, har du fått en pen fortjeneste, sier Alf-Helge Holtskog, aksjemegler i DnB Nor Markets i Kristiansand.

Verdien av aksjen har altså mer en tidoblet seg de siste fem årene.

Giganttap

Regnestykket ser derimot helt skrekkelig ut hvis man ser på utviklingen ti år tilbake.

– Kjøpte du aksjer i april 1998, var kursen den gang 28.350 kroner sammenlignet med dagens kurs på 45 kroner ¬– igjen hensyntatt alle aksjesplittene. Dette er helt ville tall, og det er mange som har tapt mye penger her, fastslår Holtskog.

For de mange aksjonærene som kjøpte aksjer den gang, har verdiene altså fordampet nærmest fullstendig.

Espen Hodne fra Kristiansand var en av de mange privatpersonene som kjøpte aksjer i Ocean Rig i 1998. Hodne kjøpte aksjer for 3200 kroner den gang. I dag er aksjene verd 360 kroner.

– Nei, dette har vært dårlig butikk. Men beløpet er så lite at jeg ikke mister nattesøvnen, akkurat. Jeg vet om andre som har tapt langt mer, sier Hodne.

Ikke så galt

Bjarne Skeie på sin side mener slett ikke investeringen har vært så ille.

– Gjennomsnittlig kostnad på riggene ble ca 550 mill dollar. I dag selges de for over en milliard dollar stykket. For alle aksjonærene som har fulgt med på aksjeutvidelsene, det har dette ikke vært så galt, sier Bjarne Skeie.

Konkurs

Skeie trekker blant annet frem at det ble brukt over tre ganger så mange arbeidstimer som kalkulert for å ferdigstille riggene, og at det byggeverftet gikk konkurs.

– Vi kunne ikke noe for at verftet gikk konkurs, fremhever Skeie.

– Men du har tidligere sagt at den som venter ville få igjen verdiene. De som ikke fulgte med på emisjonene har tapt mye?

– Ja, selvfølgelig, men slik er det i alle slags selskaper. De som ikke fulgte med på emisjonene har tapt penger. Slik er det alltid når du har hatt kapitalutvidelse i dårlige tider, sier Skeie.

Han mener det er flere måter å se regnestykket på og lett å være etterpåklok.

– Ocean Rig var et produkt som var vanskelig å få frem, men det har vist seg i ettertiden at det var riktig. De som har fulgt med på emisjonene, de har tjent på dette. Riggene har doblet seg i verdi, poengterer Skeie.

Kursutviklingen i Ocean Rig de siste fem år. I et tiårsperspektiv er tallene langt mindre hyggelige. Kilde: Oslo Børs.