Hordaland SV fikk med seg flertallet i landsmøtesalen for å lovfeste retten til lærlingplass. Dermed følger SV samme politiske linje som Arbeiderpartiet, som gjorde det samme vedtaket på sitt landsmøte for fire år siden.

I vedtaket heter det også at inntil alle får lærlingplass har elevene rett til et toårig praktisk opplæringsløp i regi av den videregående skolen. Dette skal følges opp med partnerskapskontrakter og praksisperioder i bedrifter eller foretak, heter det i vedtaket. (©NTB)