grimstad: Som del av samme operasjon fikk aksjonærene tilbud om å bytte hver ASA-aksje mot en Inc-aksje.Langt de fleste gjorde nettopp det. De ganske få som ikke fulgte opp, blir nå tvangsinnløst, meldes det fra sjøkanten i Grimstad. De som vil, får 13,50 kroner for hver gammel aksje, eller de kan ennå bytte den mot en Inc-aksje.