Nord-Korea har den siste uken sjokkert verden ved å begynne klargjøringen av en stengt atomreaktor. Atomreaktoren kan produsere plutonium, som kan brukes til å produsere atomvåpen.En av Storbritannias ledende eksperter på feltet, John Large, sier at gjenåpningen av atomreaktoren i Yongbyon bare kan bety en ting.

Alle scenarier tyder på at Nord-Korea er i ferd med å fullføre utviklingen av atomvåpen, sier han til den britiske avisen The Times.

Nord-Korea hevder at landet har rett til å utvikle atomvåpen, men påstår samtidig at reaktoren i Yongbyon bare skal brukes til å produsere elektrisitet. Det tror ikke Large noe på. Han sier at reaktoren bare kan produsere nok elektrisitet til å forsyne et par landsbyer.

Slik han ser det finnes det tre tenkelige forklaringer på hvorfor Nord-Korea skulle ønske å starte opp reaktoren igjen. Alle tre peker i retning av kjernefysiske våpen. Det eneste som skiller dem er hvor lang tid det vil ta Nord-Korea å lage en atombombe.

I det verst tenkelige tilfelle, slik Large ser det, mangler Nord-Korea bare en polonium-utløser. Hvis det er riktig, kan Nord-Korea ha en atombombe klar til bruk innen 30 dager, mener Large. De to andre scenariene gir en tidsramme på mellom seks og tolv måneder.