— Vi ønsker tung kunnskap i bunnen når vi setter vår dagsorden. Derfor satte vi opp en ønskeliste av forskere med helt ulik fagbakgrunn som kan dele og utveksle kunnskap og åpne dørene til forskningsmiljøene for oss, sier Marte Gerhardsen, daglig leder i tankesmien Agenda til Dagsavisen.

De sju akademikerne som skal møtes tre ganger i året i Agendas lokaler er: Grete Brochmann, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsforskning, Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Cathrine Holst, sosiolog og forskningsleder ved Arena, Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

Tanken er at Akademisk råd skal styrke den faglige kvaliteten i Agendas arbeid med sine synspunkter, innspill og ideer til forbedringer på form, innhold og metode.

— Vi har vært opptatt av at de har et tydelig verdiståsted og engasjement i sentrum og på venstresiden. Men hva de stemmer, aner jeg ikke, sier Marte Gerhardsen.

Tankesmien Agenda ble startet i fjor som en motvekt til liberale Civita, ledet av den profilerte høyrepolitikeren Kristin Clemet. Agenda er finansiert av LO og næringslivsleder Trond Mohn. (©NTB)