Årsstatistikken viser at de tilsvarende tallene for 2014 var 25 og 25, men at det tilbake i 2010 var tatt inn 19 nye saker, og 40 var under etterforskning ved årsskiftet.

Av til sammen 113 tiltaleposter som i 2015 ble brakt inn for domstolene, endte 96 poster med dom, sier økokrim-sjef Trond Eirik Schea, som likevel ser forbedringspotensial.

— Vi er stort sett tilfreds med måloppnåelsen i 2015. Samtidig ser vi klare forbedringsmuligheter både i samarbeidet med fagmiljøene i politidistriktene og ved håndteringen av egne straffesaker. Vi jobber videre med å forbedre oss, og for en best mulig samlet myndighetsinnsats mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sier han på etatens nettsider.

Da Økokrim i januar i år måte trekke anken i Transocean-saken, ble det sagt at det skyldtes at etaten er for liten og for svak.

Budsjettet for 2016 er ifølge Dagens Næringsliv ventet omkring månedsskiftet. Schea har ingen forventninger om bedre økonomiske tider. (©NTB)