Den store gruppen med sørgende fylte trappa foran bygningen og gata mellom høyesterett og kongressen. Noen la blomster og små amerikanske flagg på trappa.

Ginsburg, som døde fredag, 87 år gammel, var i sine siste år som høyesterettsdommer den ubestridte lederen for rettens liberale fløy. Særlig unge kvinner beundret henne for hennes standhaftige forsvar for kvinners og minoritetenes rettigheter.

President Donald Trump vil trolig i nær framtid nominere en kandidat til å overta etter Ginsburg, og senatets flertallsleder Mitch McConnell varsler at han så snart som mulig vil holde avstemning om kandidaten.

Ginsburg selv sa til sitt barnebarn få dager før hun døde, at hennes største ønske var at ingen ble utpekt til å overta etter henne før etter presidentvalget i november. Hun sies å ha gjort sitt beste for å holde seg i live i håp om at Trump skulle tape valget og ikke få anledning til å utpeke en ny konservativ dommer.