Én av fem i verden jobbet hjemme i pandemiens tidlige fase, og hjemmearbeidere trenger bedre beskyttelse, fremholder Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i en fersk rapport.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) understreker at arbeidsmiljøloven i utgangspunktet også gjelder på hjemmekontor.

– Norge har ikke ratifisert ILO-konvensjon 177 fra 1996, men vi har en forskrift fra 2002 som gir nærmere presiseringer og en del unntak fra arbeidsmiljøloven ved arbeid på hjemmekontor, sier han til NTB.

– Med et betydelig større omfang av hjemmekontor enn tidligere, og i lys av den teknologiske utviklingen som har funnet sted siden 2002, er ASD derfor i gang med et arbeid med en gjennomgang av forskriften for å se om det er behov for endringer og presiseringer, forklarer statssekretæren.

ILO-konvensjon 177 krever likebehandling av hjemmearbeidere og andre arbeidsfolk. Bare ti av ILOs medlemsstater har ratifisert den.

Einan fremholder at partene i arbeidslivet er involvert i regjeringens arbeid, og at departementet nå jobber med sikte på å sende ut et høringsbrev om kort tid.

– Det er spesielt det fysiske arbeidsmiljøet, psykososiale forhold, medvirkning, tillitsvalgte og verneombudets rolle, arbeidstid samt Arbeidstilsynets rolle gjennomgangen ser på.

Ifølge ILO var det drøyt 260 millioner som jobbet hjemmefra før pandemien brøt ut, et tall som raskt steg kraftig. Bruken av hjemmekontor vil øke også framover, mener ILO.

Organisasjonen peker på at hjemmearbeid ofte er dårlig regulert, og at det i flere land er en utfordring at lovverket som beskytter arbeidernes rettigheter, ikke gjelder hjemmearbeiderne.