Statsminister Erna Solberg (H) vil fredag formiddag orientere om neste skritt i gjenåpningen. I april la hun fram en gjenåpningsplan som består av fire trinn.

Kilder NTB har snakket med, forteller at det ikke kommer noen store overraskelser på pressekonferansen Solberg holder klokken 11.30.

Der vil statsministeren fortelle når neste trinn kan tas, eller iallfall når regjeringen håper det kan gjøres.

– Hdir og FHI anbefaler å iverksette trinn to av regjeringens gjenåpningsplan med noen justeringer, heter det i det faglige rådet regjeringen har fått.

Helsemyndighetene mener store deler av trinn 2 kan gjennomføres som planlagt. De anbefaler følgende endringer:

Dette blir endret

* Breddeidrett og øvrig kultur- og fritidsaktivitet: for alle aldersgrupper kan gruppestørrelsen ved innendørs trening i breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter økes fra 10 til 20 personer, mens ved utendørs aktiviteter kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer.

* For øvrig toppidrett, inkludert nivå tre i herrefotballen, vurderes det at det kan åpnes for treningskamper i trinn 2 og for seriekamper tre uker senere.

* Offentlige arrangementer: Antall personer til stede på innendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser foreslås oppjustert fra 20 til 50.

* Inn-/utreise: Det anbefales at man starter med å utvide den søknadsbaserte ordningen for arbeidsreisende og avventer utvidet adgang for familiebesøk.

Sosiale lettelser

For øvrige kategorier anbefales det at trinn 2 gjennomføres som planlagt. Det betyr blant annet åpning for 10 gjester i private hjem, 20 personer på private arrangementer og skjenketid som utvides til midnatt.

Samtidig vil kravet til matservering fjernes i trinn 2.

Rådet om å unngå unødvendige reiser innenlands vil også bli fjernet, hvis regjeringen følger rådene.

Må vente mer smitte

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad regner med at det vil komme en smittevekst blant yngre når samfunnet nå trolig skal gjenåpnes ytterligere.

Tidligere i vår sa Nakstad at smittetrykket måtte ned under 200 daglige smittetilfeller over tid før nye lettelser kunne gjøres. Siste døgn er det registrert 505 tilfeller.

– Jo lavere smittepress vi har, jo mindre risiko er det for nye større oppbluss når samfunnet gjenåpner og folk har mer kontakt mellom hverandre, sier Nakstad til NTB.

– Gjenåpningen øker R-tallet, mens vaksinering senker det. Foreløpig balanseres dette med et R-tall på rundt 1 i Norge og antallet innlagte i sykehus er stabilt, sier Nakstad.

Han peker på at det riktignok er en høyere andel innlagte blant dem i aldersgruppene som ikke er vaksinert.

– Jeg tror vi vil se mer smitte blant yngre mennesker fremover, og mindre blant de eldre. Når stadig yngre voksne også er vaksinert, vil R-tallet trolig presses kraftig nedover, slik vi har sett tegn til i Israel og Storbritannia, sier Nakstad.