Torsdag og fredag denne uken har hun deltatt på en internasjonal konferanse på Kolbotn i Oslo om mikrofinans, verdiskaping og næringsetablering blant innvandrere i Europa. Arrangør for konferansen har vært Europeiske Mikrofinans og Nettverkskreditt BA.Nobels fredspris 2006 deles i to like store deler mellom Muhammad Yunus og Grameen Bank, som ifølge Den Norske Nobelkomite har vært et forbilde for et vell av institusjoner innenfor mikrokreditt som har oppstått rundt om i verden.

På konferansen fredag redegjorde visedirektør Quanine for utviklingen av bankens mikrokedittprogram fra den spede start for tre tiår siden i en landsby i Bangladesh. Hun lot også konferansen få del i bankens erfaringer med å utvikle mikrokredittprogrammer i særlig utfordrende områder, som for eksempel i Kosovo etter konflikten på Balkan. Jannat-E-Quanine ledet dette arbeidet. (©NTB)