KRISTIANSAND: Vest-Agder og Aust-Agder ligger langt etter landsgjennomsnittet i aksjefondssparing med 9.800 kroner og 8.600 kroner i aksjefond per innbygger.

Men man skal bare krysse fylkesgrensen over til Rogaland for å finne de ivrigste aksjefondssparerne i Norge. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening.

Rogaland hadde ved utgangen av første halvår i år nær 24.800 kroner i aksjefond per innbygger. Dette er så vidt foran snittet for Oslo og Akershus.

Rangert fylkesvis ligger Vest-Agder og Aust-Agder på henholdsvis 12. og 16. plass.

Men i motsetning til en noe laber interesse for aksjefond blant Sørlendinger flest, er Sirdal kommune med 22.300 kroner i aksjefond per innbygger, rangert som nummer 16. over innbyggerne som er ivrige aksjefondssparere i Norge.

Av andre Sørlands-kommuner som peker seg ut er Flekkefjord der snittet er på 18.637, mens snittallet for Kristiansand er 8.800, og Iveland på bunn på Sørlandet med 4.380 kroner i snitt.

– Vår analyse viser at det også har stor betydning hvor i landet du bor. En mulig forklaring på dette er at det er ulik kultur for langsiktig aksjesparing rundt om i landet. Det ser ut til å være sterkest kultur for langsiktig aksjesparing i Rogaland og hovedstadsområdet, mens den gjennomsnittlige sørlending er mindre villig til å være med på svingningene i aksjemarkedet, sier Lasse Ruud, adm. dir. i Verdipapirfondenes forening, i en pressemelding.