Ifølge Arbeids— og velferdsforvaltningen (NAV) mangler det nå 1.700 omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det er en økning fra i fjor da det ble innrapportert mangel på 800 personer i disse yrkene, skriver Nationen.Innenfor helse- og sosialtjenester totalt sett mangler det langt flere.

— I år mangler bedriftene innenfor denne næringen 6.100 personer. Mangelen er størst i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Nord-Norge, opplyser kontorsjef Hans Kure i NAV.

Ved utgangen av oktober var det registrert totalt 13.377 utlyste stillinger for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det er en økning på 22 prosent i forhold til samme tid i fjor.

Kure tror avstanden mellom ledige stillinger og mangel på helsefagarbeidere vil vokse også neste år.

Regjeringen lover 10.000 nye årsverk i helse- og omsorgssektoren fram til utgangen av 2009, og anslår et behov for ytterligere 12.000 årsverk fra 2008 til 2015. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) lover storsatsing for å fylle stillingene.

— Vi vil sette i gang en utredning av dimensjoneringen av ulike utdanninger som det er behov for innen kommunal sektor, for å sikre tilstrekkelig antall kvalifisert i helse- og omsorgssektoren, sier hun.

Samtidig tror Brustad den nye helsefagarbeiderutdanningen, som erstatter hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene, vil gjøre vei i vellinga. (©NTB)