Organisasjonen vil nå ha tilbake en tidligere ordning med at bedrifter kun betalte lønn de ti første dagene av permisjonen, melder NRK.

— Vi ønsker at den delen av permitteringsperioden hvor bedriftene må betale lønn skal være noe kortere, og at muligheten for å permittere utvides fra et halvt til et helt år, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard til kringkasteren.

Han er særlig bekymret for oljeindustrien på Vestlandet der flere bedrifter gir ansatte oppsigelser istedenfor å permittere dem.

— Vestlandsindustrien som jobber innenfor olje- og gassektoren er den næringen hvor det er størst konjunktursvikt. Da er bedriftene nødt til å tilpasse kostnadene til inntektene, og uten inntekter er det ikke mulig å betale lønn. Derfor ønsker bedriftene å bruke permitteringsreglene slik at man kutter kostnader, men samtidig har arbeidskraften disponibel.

Så langt har regjeringen ingen umiddelbare planer om å endre dagens ordning. (©NTB)