En representant lot være å stemme. Et stort flertall i nasjonalforsamlingens annetkammer Lok Sabha godkjente tidligere denne uken den nye loven, som gir regjeringen vide fullmakter til å anholde, fengsle og avhøre terrormistenkte.Opposisjonen mener at loven, som er kjent under forkortelsen POTO, kan misbrukes til jakt på muslimer i det hindudominerte India. ¿POTO er drakonisk, og dens nederlag bringer overgrepene mot muslimer fram i lyset, sier opposisjonspolitikeren Shabana Azmi.

Talsmenn for regjeringspartiet BJP sier på sin side at Kongresspartiet og den øvrige opposisjonen sender ut et farlig signal, når de sier nei til POTO. ¿Hele verden kjemper mot terror, men Kongresspartiet sier nei til lovgivning mot terroren, sier Ravishankar Prasad.

Prasad, som er en nær medarbeider av innenriksminister L. K. Advani, sier saken nå trolig blir fremmet på ny for begge kamre i nasjonalforsamlingen i et felles møte. Slike plenumsmøter har tidligere bare vært holdt to ganger siden India ble selvstendig i 1948.