Ifølge høykommissær Ruud Lubbers vil over halvparten av de 800.000 irakerne som i dag lever i utlandet som asylsøkere kunne starte forberedelsene til hjemreisen. De fleste av flyktningene har fått midlertidig opphold i vestlige land.Lubbers sa torsdag at europeiske land der de fleste av de irakiske flyktningene holder til, nå presser UNHCR for å utarbeide planer for hjemsendelsen av flyktningene.

Europeiske land har interesse av å få flyktningene sendt hjem, sa han.

Dette er ikke en operasjon som er gjort på kort varsel. Slikt tar tid, og vi vil forsøke å overvåke prosessen og gjøre det på en slik måte at det ikke øker mengden av problemer i Irak eller skaper konflikter, for eksempel når det gjelder jordfordeling og eiendomsforhold, sa Lubbers.

UNHCR-sjefen advarte imidlertid ikke direkte mot å sende irakiske flyktninger tilbake til hjemlandet.