Internt i Ap har ­diskusjonen gått om Jens Stoltenberg bør trekke seg.

«All ekspertise og ressurser er satt inn» og «planverket som politi og redningsetater har øvd på, er satt i verk», sa statsminister Jens Stoltenberg etter terrorangrepet.

«Til dels misvisende, og for så vidt egnet til å skape en falsk trygghetsfølelse», skrev 22. juli-kommisjonen i sin rapport. «Det riktige var at politiet og POD ikke hadde satt i verk sitt terrorplanverk».

Dette førte til at mannskaper ikke ble kalt inn, at bygninger ikke ble sikret og at ressurser ikke ble mobilisert. Internt i regjeringsapparatet var dette kjent lenge, og sentrale aktører «gikk på tå hev» av frykt for at dette skulle bli kjent.

Dette er bare et av en rekke alvorlige punkter som statsminister Jens Stoltenberg i dag skal svare for i Stortinget.

— Utrolig dårlig, sier Høyre-leder Erna Solberg om kommunikasjonen mellom Stoltenberg og politiets ledelse.

— Skjønnmaling, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

Frp-leder Siv Jensen forventer en beklagelse fra Stoltenberg i dag.

Internt i Ap har det vært en diskusjon om Stoltenberg burde trekke seg i dag. Men ingen av kildene Aftenposten har hatt kontakt med, tror det kommer til å skje nå.

Ga Stortinget feil info

I Stortinget 11. november i fjor holdt Stoltenberg-regjeringen en av de viktigste redegjørelsene for de folkevalgte siden andre verdenskrig.

— Det tok ca. 25 minutter å effektuere varslingen til alle politiets operasjonssentraler, sa daværende justisminister Knut Storberget på vegne av Regjeringen, selv om han tok forbehold om at dette var «basert på innspill» fra embetsverket.

Kommisjonen slår fast at også Stortinget fikk feil informasjon: Ikke et eneste politidistrikt i Norge mottok varselet før midnatt 22. juli.

I samme redegjørelse sa Regjeringen også at det ble innført grensekontroll etter terrorangrepet. Heller ikke dette var riktig. Bare fire distrikter mottok beskjeden om grensekontroll — i timene etter terrorangrepet ble det ikke iverksatt grensekontroll de fleste stedene her i landet.Regjeringen opplyste dessuten at politihelikopteret ikke var tilgjengelig. 22. juli-kommisjonen slår fast at også det var feil. Piloten meldte seg, og sa «han kunne fly».

Samtidig skrøt Regjeringen av kriseinnsatsen i Politidirektoratet. Kommisjonen avslørte at stabssjefen i direktoratet ikke engang hadde passordet til PC-en hvor terrorplanene var tilgjengelige.

- Ventet på båt

Da Stortinget stilte spørsmål ved hvorfor skyting pågår-instruksen ble fulgt, svarte justisminister Grete Faremo at «Mannskapene som var i innsats den 22.7. ventet ikke på enda flere mannskaper, men på båt som kunne ta dem over til Utøya».

22. juli-kommisjonen dokumenterte at det var ni båter tilgjengelig innen kort radius.

Anonyme kilder i Ap Aftenposten har hatt kontakt med, bekrefter at det de siste ukene har pågått en debatt i partiet om Stoltenberg likevel burde gå av, selv om han har sagt at han tar ansvar ved å bli sittende.

Sterke stemmer

Det har vært sterke stemmer som har tatt til orde for at Stoltenberg burde kaste kortene, ut fra argumentet om at mange av ungdommene på Utøya kunne vært i live.

«Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet», konkluderte kommisjonen, som også la til at angrepet på Regjeringskvartalet «kunne vært forhindret».

Kritikken mot elendig sikkerhet i Regjeringskvartalet går direkte på Stoltenberg personlig, og at han tross flere advarsler ikke fikk stengt Grubbegata.

Men tross debatten er det en klart rådende oppfatning at det blir helt feil hvis 22. juli-saken ender med Stoltenbergs avgang, tatt i betraktning at Ap og AUF var de fremste ofrene for angre- pet.

- Utrolig dårlig

I opposisjonen reagerer man sterkt på feilinformasjonen fra Regjeringen:

- Denne gjennomgangen viser at Regjeringen i november enten manglet kunnskap om situasjonen eller bevisst har tegnet et penere bilde enn det var grunnlag for. Jeg antar at det første er tilfellet - altså at de kom til Stortinget og manglet oversikt. Det viser at kommunikasjonen mellom politidirektorat, politi og regjering må ha vært utrolig dårlig, sier Høyre-leder Erna Solberg.

— Det kan se ut som om Regjeringen har forsøkt å skjønnmale situasjonen når det gjelder beredskap og politi, både før 22. juli og i etterkant, sier Knut Arild Hareide (KrF). Han forventer at Stoltenberg rydder opp i feilinformasjonen til Stortinget.

Peker på "underliggende etater"

Statsministerens kontor forklarer feilinformasjon ved å peke på underliggende etater.

Aftenposten ba statsminister Jens Stoltenberg om kommentar til at han ga feil og "til dels misvisende" informasjon etter 22. juli om at terrorplaner var i iverksatt. Informasjonen var "delvis korrekt", mener Statsministerens kontor.

"Statsministeren og Statsministerens kontor var opptatt av å bidra til å formidle viktig informasjon til befolkningen i den kaotiske situasjonen som var oppstått i Oslo sentrum i etterkant av bombeangrepet i regjeringskvartalet. Talepunktet som bare er delvis korrekt illustrerer det som kommisjonen omtaler som den «sene og ufullstendige informasjonstilgangen opp fra de underliggende etatene", svarer kommunikasjonssjef Trude Måseide i en e-post.