Forskere i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA fant allerede for et tiår siden tegn på vann på Mars, men den gang var det snakk om is ved polene. Nå viser bilder fra NASAs Mars Reconnaissance Orbiter, som har gått i bane rundt Mars siden 2006, at mørke strømmer dukker opp i flere områder hver vår, for så å forsvinne igjen når det går mot vinter.

Fenomenet er blant annet observert i det såkalte Newtonkrateret.

– Den beste forklaringen vi har på disse observasjonene så langt, er at det er vannstrømmer, sier Alfred McEwen ved University of Arizona.

Et mysterium Forskere understreker imidlertid at det fortsatt ikke er bevist at det er flytende vann det er snakk om.

– Det er foreløpig et mysterium, men jeg mener det er et mysterium vi kan få oppklart ved videre observasjoner og eksperimenter, sier McEwen.

Dersom det virkelig finnes flytende vann på Mars, har det trolig et høyt saltinnhold, ifølge NASA. Det kan forklare at vannet ikke fryser til is trass i de lave temperaturene på Mars.

– Det vil kanskje flyte mer som sirup, sier McEwen, som leder gruppen som analyserer bildene fra Mars Reconnaissance Orbiter.

Lisa Pratt, biogeokjemiker ved Indiana University, mener funnene er betydningsfulle.

– Det er vår første mulighet til å se et miljø på Mars hvor aktive biologiske prosesser vil kunne komme til uttrykk dersom det finnes liv på Mars i dag.

Underjordiske strømmer Ifølge McEwen har NASAs satellitt de siste tre årene tatt flere tusen bilder som viser strømmer i sju områder. Det er også oppdaget 20 andre områder hvor det kan være lignende strømmer.

Men uansett om bildene viser vann eller ikke, er det ikke snakk om elver som sildrer på planetens overflate, fastslår McEwen. Ifølge ham er det mer sannsynlig at det er underjordiske strømmer som er fanget opp på bildene.

Tidligere er det oppdaget is i polområdene på Mars, og det er gjort observasjoner som tyder på at det kan ha vært vann på planetens overflate i tidligere tider. Nå må mer forskning til for å forklare de nye observasjonene.

– Sett i et jordlig perspektiv er det vanskelig å forestille seg at det kan være noe annet enn væske som renner nedover, sier Richard Zurek i NASA.

Ifølge ham er spørsmålet om det jordlige perspektivet lar seg overføre til Mars.

Fornyet fokus NASA har i økende grad hatt Mars i søkelyset den siste tida, og organisasjonen har så smått begynt å planlegge byggingen av et romskip som skal bringe mennesker til Mars innen år 2030. Men allerede i høst det ubemannede romkjøretøyet Curiosity sendes av gårde for å utforske Galekrateret på Mars. Curiosity vil nå fram i 2012, og et hovedformål med prosjektet vil være å lete etter tegn på liv.

Curiosity er det største kjøretøyet NASA har bygget hittil. Prosjektet har en prislapp på 2,5 milliarder dollar. (©NTB)