Resolusjonsforslaget fordømte syriske myndigheter for deres behandling av demonstranter som krever regimeendring.— USA er rystet over at dette rådet så ettertrykkelig har unnlatt å svare på en presserende moralsk utfordring og en voksende trussel mot regional fred og sikkerhet, sa den amerikanske FN-ambassadøren Susan Rice etter avstemningen tirsdag.

Både hun og den britiske ambassadøren marsjerte ut av rådssalen i protest da Syrias representant holdt et innlegg med sterk kritikk av vestlige land.

Resolusjonsforslaget var ført i pennen av Frankrike, med støtte fra flere andre vestlige land. Ni land stemte for, Kina og Russland stemte mot, mens fire land avsto fra å stemme.

Teksten antydet at det kan bli innført nye sanksjoner mot Syria hvis ikke myndighetene der stanser sin brutale behandling av regimemotstandere. (©NTB)