Bistandsadvokat Bendik Falch-Koslung sier til VG Nett at både prosessen i Oslo tingrett og uttalelser som er blitt innhentet, har gitt viktige avklaringer som underbygger tingrettens konklusjon. Minst 15 av bistandsadvokatene for ofrene etter terrorangrepene begjærte Husby inhabil. Grunnen var at Husby, som til daglig er overlege ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, har det faglige ansvaret for behandlingen av Breiviks mor. Samtidig skal han observere og vurdere den terrorsiktedes tilregnelighet.

Først etter at Husby og kollegaen Synne Sørheim hadde hatt sin siste samtale med Breivik, gjorde han retten oppmerksom på problemstillingen. Oslo tingrett understreket imidlertid at Husby ikke hadde hatt et lege/pasient-forhold til Breiviks mor, og det var avgjørende at han ikke hadde lest journalene hennes. Han har ikke deltatt i møter hvor behandling av moren er blitt diskutert, og heller ikke møtt henne under oppholdet på sykehuset. (©NTB)