Da Breivik fikk sin dom fredag, ble han dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Det betyr at det må gå minimum ti år, før han kan få prøvd saken sin for retten igjen.

— Når det har gått ti år, kan han få testet i retten om han fortsatt er farlig. Når det har gått 21 år, kan påtalemyndigheten begjære ham fengslet i fem nye år av gangen, sier tingrettsdommer Ina Strømstad til NTB.

På den måten kan Breivik bli sittende inne resten av livet, dersom retten hvert femte år anser ham som for farlig til å slippe ut.

— Han skal på en måte gjennom en behandling for «farligheten» sin i fengselet. Så vil rettens vurdering av ham i fremtiden avgjøre hvor lenge han sitter inne. Dersom han resten av livet vurderes som for farlig til å slippe ut, vil han bli sittende inne på livstid, sier Strømstad. (©NTB)