Det franske handelsunderskuddet steg fra 5,91 milliarder euro (46,6 milliader kroner) i mars i år til 7,14 milliarder euro (56,4 milliarder kroner) i april, viste tall som ble lagt fram i Paris onsdag. Eksporten fra Frankrike falt samtidig som importen til landet økte.Tyskland registrerte nedgang både i utførselen og innførselen i april, går det fram av tall fra det statistiske sentralbyrået i Wiesbaden. Tyskerne fikk likevel et overskudd på sin handelsbalanse med utlandet på 10,9 milliarder euro eller 86 milliarder kroner.

Nedgangen kommer etter at tyskerne i mars i år satte nye rekorder både for eksporten og importen av varer og tjenester. Den tyske økonomien, som er Europas største, gikk svært godt i første kvartal i år, og ventes å få en vekst på rundt 3,0 prosent for 2011 som helhet.

Styrket sysselsetting kan føre til en oppgang i det innenlandske forbruket i Tyskland. Økt etterspørsel på hjemmemarkedet vil dermed til en viss grad veie opp for fall i eksporten som kan bli en følge av svekket verdensøkonomisk virksomhet rundt midten av året. (©NTB)