OSLO: Det kommer fram i en omfattende medarbeiderundersøkelse fra Forsvaret som Dagsavisen har fått tilgang til. Undersøkelsen viser blant annet at bare 37 prosent av de ansatte sier de ønsker å delta i internasjonale operasjoner i løpet av de neste to årene.

27 prosent er helt eller delvis enige i at de vurderer å slutte i Forsvaret i løpet av de neste to årene. Bare 28 prosent stoler på ledelsens evne til å ivareta Forsvarets framtid. 30 prosent gjør ikke det.

— Mange føler at hovedoppgaven til Forsvaret er stadig å endre organisasjonen, ikke å produsere forsvarsevne. Når ledelsen ikke makter å få ordnet opp i denne situasjonen, forstår jeg at folk mister tilliten, sier Peter A. Moe, forbundsleder i Norges Offisersforbund til Dagsavisen.

Han er også bekymret over at mer enn én av fire vurderer å slutte i Forsvaret de nærmeste to årene.

— Det er et helt meningsløst høyt tall. Dette er en arbeidsplass der man i utgangspunktet er sikret arbeid i lang tid framover. Men det er så stor konflikt mellom kravet om å presse seg til det ytterste og hensynet til familien. Det blir en umulig balansegang for mange, sier han.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ønsket ikke å kommentere overfor Dagsavisen.